امروز : 1398/5/1    ساعت: 16:47:34

مشاهیر ایرانشناس


E-mail: ervand_ Abrahamian@baruch.cuny.edu
معرفی
"یرواند آبراهامیان"، استاد دانشکده باروک در دانشگاه نیویورک، در ایران متولد شد، تحصیلات اولیه خود را در انگلستان به اتمام رساند و سپس به آمریکا مهاجرت نمود.
تحصیلات
1- مدرک کارشناسی از دانشگاه آکسفورد              3- مدرک دکتری از دانشگاه کلمبیا
2- مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آکسفورد
علایق و حوزه¬های مطالعاتی
1- ایران           2- تاریخ خاورمیانه          3- جنبش¬های اسلامی
سوابق دانشگاهی
1- استاد دانشگاه نیویورک      
2- استاد دانشگاه پرینستون
3- استاد دانشگاه آکسفورد
4- عضو هیأت سردبیری نشریه (Journal of Iranian Studies)
5- عضو هیأت سردبیری نشریه (Middle East Report)
آثار
1- «ایران بین دو انقلاب»، 1982          4- «اسلام تندرو»، 1993
2- «مجاهدین ایرانی»، 1993               5- «کودتای سیا در ایران»، در دست انجام
3- «خمینی گرایی»، 1989                 6- «تاریخ ایران مدرن»، در دست انجام

آخرین مباحث در این زمینه
فهرست موضوعی
لینک های کاربردی
وب ابزار